Recorda que ens hem traslladat de web, ara ens pots trobar a www.lexpressio.net

Què és?

L’expressió és un espai digital que naix amb vocació majoritària i intenció d’utilitzar les últimes tecnologies per informar a tot aquell que vulga, sobre notícies i política local en gran mesura. Aquest és un projecte fresc i modern, que tan sols té com objectiu informar i donar a conèixer curiositats i opinions del poble d’Altea.
L’equip que conforma l’expressió, de moment no es molt ampli, de fet tan sols hi soc jo, un jove Alteà que fart de veure les manipulacions constants de la informació que patim al nostre poble, ha decidit fer aquest blog per mantindre informat de l’actulitat alteana i algo més a tot aquell que ho desitge. Però espere que algú al que li agrade aquest mon, vulga col·laborar amb mi (desinteressadament, al menys de moment).

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’expressió d’Altea o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagen autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’expressió d’Altea.
Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
  • Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • L’Administració de l’expressió d’Altea no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Administració.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguen utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeta identificar la persona física usuària del web.
  • El blog no es fa responsable en cap cas de les opinions expressades pels usuaris als comentaris, així com de la informació que aquestes aporten, aquestes son responsabilitat única i exclusiva de l’usuari que ho ha publicat. L’usuari que ha escrit un comentari s’entén que accepta açò.
  • Els comentaris seran supervisats, i qualsevol comentari que incloga insults, o desqualificacions o assumptes privats seran eliminats. Així com al·lusions a persones sense cap càrrec públic.
  • Totes les opinions de les persones que escriuen articles en el bloc son simplement una opinió SUBJECTIVA i es basen en la legalitat vigent que reconeix del dret a la llibertat d’expressió de les persones per tots els medis.
Si faciliteu les vostres dades personals a l’expressió, aquestes seran tractades d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Traductor

El més llegit esta setmana

Contacte

Contacta amb nosaltres a través del nostre mail: lexpressioaltea@gmail.com

Arxiu

Segueix-nos per mail!